تبليغات

TMG Solvers (Revision 2017.06.02) TMG Solvers یک ماژول قدرتمند برای نرم افزار Siemens NX است که کارش شبیه سازی و آنالیز رفتار گرمایی محصولات صنعتی است. اول به این موضوع اشاره کنیم که زیمنس ان ایکس یکی از محصولات مشهور جهت بهبود PLM و کیفیت محصولات می باشد. این نرم افزارمجموعه ای از ابزارهای CAD / CAE و CAM میباشد که …