تبليغات

Veeam Backup and Replication9.5.0.823 Veeam Backup and Replication نرم افزاری به مراتب بالاتر از پشتیبان گیری ساده می باشد. با این نرم افزار سریع می تواند داده های خود را مرتب کرده و امنیت آنها را تامین کنید. پشتیبان گیری های مکرر از داده ها راهی ساده برای حفظ امنیت داده ها و اطلاعات برای جلوگیری از ویروسی شدن یا …