تبليغات

VovSoft Text Edit Plus 3.0   VovSoft Text Edit Plus ابزار ویرایشگر متن ساده برای ویندوزمی باشد. برنامه ویرایش متون  طراحی شده تا به عنوان یک جایگزین برای دفترچه یادداشت باشد و با ارائه مجموعه ای از ویژگی های گسترده تر کار کند. این ویژگی های شامل : رمزگشایی متن، ترکیب خطوط ، حذف خطوط خالی می باشد. حذف همان …