تبليغات

  Voxengo Drumformer v1.5   Voxengo Drumformer نرم افزار قدرتمند برای حرفه ای‌های موسیقی می باشد و در آن میتوانند صدا را پردازش کنند . با این نرم افزار قدرتمند اگر کمی‌حرفه ای نیز باشید میتوانید به راحتی صدا را تغییر دهید و صدای جدید تولید کنید . با این برنامه به طور مثال میتوانید تغییر باند را انجام دهید …