تبليغات

  VR Player PRO v2.0.11     یکی از جذاب‌ترین تکنولوژی‌های جدید که اجرایی شدن آن می‌تواند درهای جدیدی را به روی دنیای تکنولوژی باز کند‌‌. درواقع همانطور که از نام واقعيت مجازي مشخص است این پروژه قصد ارائه‌ و شبیه‌سازی یک فضای کاملا حقیقی را برای کاربران دارد که به طور ویژه تجربه کردن آن را به شما پیشنهاد …