تبليغات

Adblock Browser for Android v1.1.1 Build 2017061227 Adblock Browser امکان بلاک کردن تبلیغاتی که در وب سایت ها نمایش داده می شود را دارد. با استفاده از این اپلیکیشن این امکان را خواهید داشت تا صفحات بارگذاری شده وب سایت های مختلف را عاری از هرگونه تبلیغاتی مشاهده کنید و تنها چیزی که در صفحه می بینید، قسمت مربوط به …