تبليغات

Adept PDF to Word Converter 3.70 Adept PDF to Word Converter ابزاری برای تبدیل خروجی از متن و عکس و مطالب دیگر از هر نوع سند PDF را به فرمت سند MS Word می باشد. شما می توانید با این نرم افزار به راحتی از محتوای PDF خود استفاده مجدد کرده و ویرایش آنها را انجام دهید. این نرم افزار …