تبليغات

Advanced Host Monitor 10.64 Advanced Host Monitor ابزاری برای مدیریت و کنترل در دسترس بودن و سرعت سرور می باشد که در مورد قطعی و خطاهای سرور به مدیر هشدار می دهد و یا به صورت مستقل برای اصلاح مشکل به وجود آمده تلاش می کند. توسط این برنامه مدیران شبکه قادر به نظارت سیستم های ارائه دهنده خدمات در …