تبليغات

Advanced Password Manager 1.0.0.20885 Advanced Password Manager  نام ابزاری می باشد که به کمک آن کاربران قادر هستید تا بر رمزهای عبور مورد استفاده خود در وب سایت ها و دیگر ابزارها مدیریت نمایند. این برنامه رمزهای عبور را در خود ذخیره سازی می نمایند و نیازی نیست تا کاربر همیشه تمامی رمزهای عبور خود را در حافظه خود به …