تبليغات

نرم افزار مدل‌سازی و توسعه دارو Lixoft Monolix Suite 2019.R1

Lixoft Monolix Suite 2019.R2 نرم افزار مدل‌سازی و توسعه دارو   Monolix Suite نرم افزار مدل‌سازی و توسعه دارو ، محصول شرکت Lixosoft نرم افزارتخصصی برای داروسازها و بیولوژیست‌ها بوده که آن‌ها را قادر می‌سازد تا با مدل‌سازی غیر خطی تأثیر ترکیب یا NLME به توسعه داروهای جدید بپردازند. این نرم افزار بر پایه الگوریتم SAEM طراحی شده و پشتیبانی وسیعی از مدل‌های PK و PD برای داروشناسی سیستمی (تست‌های جمعی پیش‌کلینیکی) دارد. این نرم افزار در سراسر دنیا کاربران زیادی داشته و توسط محققین و پژوهشگران متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرد.