تبليغات

Directory Lister Pro 3.40 /Enterprise Edition and Print Pro 3.33   Directory List & Print یکی از نرم افزارهایی است که به عنوان ابزاری برای ویندوز و به منظور لیست نمودن و چاپ حرفه ای نسخه ای کامل از محتویات دایرکتوری طراحی شده است. استفاده از نرم افزار Directory List & Print بسیار آسان بوده و حتی شما قادر به کپی …