تبليغات

Disk Doctors Instant File Recovery 1.0.1.3 Disk Doctors Instant File Recovery ابزاری کاربردی برای بازیابی فایل های حذف شده حتی از سطل بازیافت نیز تخلیه شده باشند و یا فرمت دیسک های خود را حذف کرده اید و دوباره پارتیشن بندی یک هارد دیسک را انجام داده اید یا بر اثر حملات ویروس ها،و عملیات غیر منتظره و خرابی برنامه …