تبليغات

DLUBAL RFEM 5.09.01 DLUBAL RFEM ابزاری از سوی شرکت Dlubal بوده که به طور تخصصی برای انجام محاسبات پیچیده و آنالیز المان محدود سه بعدی توسعه یافته است. با استفاده از این برنامه می‌توان سازه‌های مختلف را طراحی کرده و مورد آنالیز قرار داد؛ از این ابزاار برای تعیین و طراحی سازه‌ها، تعیین مواد اولیه، محاسبه وزن بر روی قسمت‌های …