تبليغات

Doc Scanner PDF Creator+OCR Premium v1.5.7 Doc Scanner: PDF Creator یکی از بهترین اپلیکیشن های اسکن اسناد برای اندروید می باشد ، توسط این اپلیکیشن قابلیت اسکن رسید، یادداشت ها، کارت های ویزیت ، گواهینامه ها، اسناد کاغذی ، وایت بورد و … را دارا می باشید علاوه بر آن توانایی ایجاد اسناد پی اف را از اسناد اسکن شده …