تبليغات

Drawpile 2.0.5   برنامه DrawPile به شما این امکان را می‌دهد که یک طرح را از طریق کامپیوتر با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با استفاده از رنگ‌ها و المان‌های بصری، در مورد آن به تبادل نظر بپردازید.