تبليغات

DSpeech 1.71.100  DSpeech – نرم افزار تبدیل متن به گفتار   DSpeech نرم افزاری برای خواندن متن های شما و تبدیل متون به گفتار می باشد. این برنامه قادر به خواندن متن های شما با صدای بلند می باشد، بدون هیچ گونه فشاری روی منابع سیستمی شما هر چه بنویسید با یک کلیک این ابزار ان را می خواند. برنامه …