تبليغات

DU Meter 7.22 Build 4764 DU Meter ابزاری کاربردی که یک گزارش ماهانه ،هفتگی ، روزانه و ساعتی از میزان دانلود و آپلود از طریق سیستم شما را نشان می دهد. این امکان بیشتر از همه به کار کسانی که اینترنتی با پهنای باند محدود دارند می خورد. این ابزار یک پنجره کوچک بر روی صفحه نمایش شما ایجاد کرده …