تبليغات

۳delite Duplicate Audio Finder 1.0.16.42   Duplicate Audio Finder ایزاری کاربردی برای جستجو کامپیوتر و پیدا کردن آهنگ های مشابه و تکراری بر روی سیستم می‌باشد. این برنامه  قادر است تا آهنگ هایی را که به هم شبیه هستند را شناسایی و در صورت نیاز حذف کند.