تبليغات

  DVD Slim Free 2.7.0.12   DVD Slim Free ابزاری کاربردی و کم حجم جهت ساخت لیبیل های دیسک می باشد که با ابزارهای کامل خود شرایط طراحی لیبل را برایتان فراهم کرده و در صورت نیاز می تواند لیبل طراحی شده را چاپ کند. با DVD Slim می توانید برای CDs, DVD, VHS, Blue Ray, Playstation Portable, PS1, PS2, …