تبليغات

MemInfo 3.4 SR1 MemInfo ابزاری کم‌ حجم و رایگان است که می توانید مقدار حافظه‌ ای که توسط برنامه های مختلف در ویندوز در حال استفاده است را به صورت لیست در System Tray مشاهده کنید . این برنامه کار آمد با همه ی ویندوز های موجود سازگاری داشته و دسترسی به آن تنها و به راحتی با کلیک بر …