تبليغات

Memory Locker v3.2.2   به کمک اپلیکیشن Memory Locker می توانید مانع از بسته شدن لانچر و برنامه های دیگری که نمی خواهید به هیچ عنوان بسته شوند، شوید. این نرم افزار می تواند لانچر و دیگر برنامه ها را به صورت کامل قفل کند و از بسته شدن آنها جلوگیری کند. از ویژگی های این اپلیکیشن می توان به امکان …