تبليغات

Mgosoft PDF To TIFF Converter 11.6.3   TIFF To PDF Converter همانگونه که ازاسمش هم گویاست برنامه ای کامل برای مبدل فایل های TIFF به PDF است که به طور کامل نیاز کاربر به تبدیل عکس ها، نقشه ها، تصاویر اسکن شده و فکس ها به فایل های PDF را بر طرف می کند. این برنامه ابزار و تنظیمات قوی …