تبليغات

Microsoft Malicious Software Removal Tool 5.60  Microsoft Malicious Software Removal Tool – نرم افزار ضد بد افزار   Microsoft Malicious Software Removal Tool یکی از ابزارهای ضد بد افزارهای جاسوسی (Anti Malicious ) است که شما توسط این برنامه قادر خواهید بود که انواع مختلف کرم های Blaster, Sasser و Mydoom را شکار کنید و آنها را از روی سیستم …