تبليغات

MiTeC System Information X 3.0.0 MiTeC System Information X – نمایش اطلاعات جامع سیستم    MiTeC System Information نرم افزاری کاربردی برای نمایش اطلاعات جامع از جزئیات سخت افزارها و نرم افزار های سیستم است. از آنجایی که کاربران برای تهیه یا تعویض قطعات رایانه نیازمند داشتن اطلاعات کاملی نوع، و مدل سایر سخت افزارهای رایانه بمنظور جلوگیری از بروز …