تبليغات

 MOBILedit Phone Copier Express 4.1.0.12459 MOBILedit Phone Copier Express – کپی اطلاعات از یک گوشی به گوشی دیگر    MOBILedit! Phone Copier همواره گوشی های جدید برای خریداران وسوسه انگیز هستند اما همه دوست دارند بعد از خرید گوشی جدید بتوانند از اطلاعات گوشی قدیمی خود استفاده کنند اطلاعاتی نظیر شماره تلفن های ذخیره شده، آدرس ها،پیام های متنی و …