تبليغات

Muslim Pro: Prayer Times Quran v9.1.3 Muslim Pro: Prayer Times Quran اپلیکیشن جامع و کامل برای مسلمانان جهان می باشد. این نرم افزار قابلیت های بسیار زیادی دارد . قبله نما از مزیت های بزرگ این برنامه می باشد .شما می توانید از قرآنی که در برنامه است استفاده کنید . نرم افزار در مواقع اذان برای شما اذان می …