تبليغات

نرم افزار مدیریت بانک های اطلاعاتی Navicat Essentials

Navicat Essentials Premium 12.0.22   Navicat Essentials یک راه حل ایده آل برای مدیریت و کار با بانک های اطلاعاتی MySQL, PostgreSQL و Oracle می باشد. این برنامه یک رابط کاربر گرافیکی قوی را برای مدیریت و نگهداری پایگاه داده فراهم نموده است. در حقیقت نصب آسان و رابط کاربر بصری نرم افزار، آن را به یک ابزار غیر قابل …