تبليغات

Stardock DeskScapes 8.51 Stardock DeskScapes برنامه مفیدی است که به استفاده کنندگان ویندوز ویستا این اجازه را می دهد که کاغذ دیواری های متحرک داشته باشند (Animated Wallpaper). این نرم افزار از پخش ویدئو به عنوان کاغذ دیواری نیز استفاده می کندبدین صورت که از آن یک کاغذ دیواری متحرک می سازد. این برنامه از فرمت جدید Dream format. نیز …