تبليغات

Stat-Ease Design Expert 10.0.7 با استفاده از نرم افزار Design Expert می توانید پیشرفت قابل توجهی را در یک محصول و یا یک فرآیند ایجاد کنید. دراین برنامه علاوه بر توانایی نمایش عوامل حیاتی، می توانید تنظیمات های یک فرآیند ایده آل را برای کارایی بالا مشخص کرده و فرمولاسیون های بهینه یک محصول را کشف کنید. در این نرم افزار به …