تبليغات

Stellar Phoenix Repair for PDF 2.0 DC 07.12.2016 Repair for PDF یک برنامه برای ویندوز است که می تواند فایل های PDF آسیب دیده را تعمیر کند ، فرم های آن ها را باز یابی کند ، هدر ها ، پاورقی ها ، فرمت صفحه ، اشکال ، نمودار ها ، جدول ها و… را نیز به صورت کامل بازسازی و تعمییر می کند …