تبليغات

نرم افزار دسترسی به تصاویر ماهواره‌ای آفلاین AllMapSoft google earth images downloader

 AllMapSoft google earth images downloader 6.373 برنامه دسترسی به تصاویر ماهواره‌ ای آفلاین   AllMapSoft google earth images downloader نرم افزار دسترسی به تصاویر ماهواره ‌ای آفلاین ، تا به تصاویر ماهواره‌ای آفلاین از سرویس Google Earth (متفاوت از سرویس Google Maps) دسترسی داشته باشد. برای استفاده از این نرم افزار نیازی به نصب جداگانه Google Earth روی دستگاه خود ندارید.