تبليغات

دانلود ATLAS ti - نرم افزار تحلیل کیفی برای علوم اجتماعی

ATLAS.ti 8 4.24 دانلود نرم افزار تحلیل کیفی برای علوم اجتماعی   ATLAS.ti نرم افزار تحلیل کیفی برای علوم اجتماعی است که امکان ورود داده های کیفی به زبان فارسی و تحلیل آن ها نیز در این نرم افزار فراهم شده است یکی دیگر از سه‌گانه‌ی قدرتمند حوزه روش تحقیق کیفی و تحلیل داده‌های کیفی می‌باشد. اینجا همه ابعاد در کنار هم دیده می شوند. واقعیت ها در پژوهش های کیفی غیر قابل تقسیم است و نمی توان بدون کل نگری از روی اجزاء به کل رسید. گاهی اوقات تحقیقات کیفی را تحت عنوان مطالعه موردی یا Case Study تعریف می کنند که تاکیدش بر موارد است و نه بر جوامع و نمونه های مختلف. برای شاخه بررسی کمی ابزارهای …