تبليغات

دانلود DbSchema - نرم افزار طراحی دیاگرام و ساخت کوئری دیتابیس

DbSchema 8.1.9 نرم افزار طراحی دیاگرام و ساخت کوئری دیتابیس   DbSchema نرم افزار طراحی دیاگرام و ساخت کوئری دیتابیس رابطه ای است. این نرم افزار مفید با تمامی دیتابیس های رابطه ای مثل MySql, MariaDb, Postgresql, SqlServer, Oracle, Db2, و … بعلاوه MongoDB  و Cassandra سازگار است. این برنامه امکان پیگیری تغییرات اعمال شده روی اسکیما توسط سورس کنترلهایی مانند git و svn را برای کاربران فراهم کرده است، ابزار Relational Data Browser موجود در این نرم ‌فزار به کاربران کمک می کند تا داده های دیتابیس را توسط ماوس به راحتی کاوش و ویرایش کنند (حتی چند جدول به صورت همزمان). همچنین ابزارهای دیگری برای ساخت کوئری ها، ساخت داده های رندم برای جداول، فرم ها، گزارشات و …