تبليغات

دانلود Easy File Shredder - نرم افزار حذف دائمی اطلاعات

Easy File Shredder 2.0.2019.409 دانلود نرم افزار حذف دائمی اطلاعات   Easy File Shredder، نرم افزار حذف دائمی اطلاعات می کند به طوری که مانع از بازیابی مجدد آنها توسط نرم افزارهای بازیابی اطلاعات شود. هنگامی که شما یک فایل را حذف یا تغییر دهید، ویندوز در واقع آن فایل را بطور کامل از روی هارد دیسک شما پاک نمی کند. نام فایل و شاخص آن به عنوان فضای آزاد مشخص شده است، اما فایل باقی می ماند تا زمانی که با داده های جدید رونویسی شود. بدترین حالت این است که ویندوز شما حذف شود و شما نیاز به نصب ویندوز باشید. در این حالت تمامی اطلاعات شما از روی درایوی که در آن ویندوز شما نصب است از بین می رود ولی امکان …