تبليغات

Easy Work Time Calculator 9.0 Build 066  Easy Work Time Calculator – محاسبه زمان انجام کارها   Easy Work Time Calculator یک راهکار ساده برای محاسبه زمان انجام کا رها می باشد و می تواند زمان های هدر رفته حین کار شما را به دقت و به تفکیک سال، ماه، دقیقه و ثانیه و حتی میانگین آن مدیریت و محاسبه نماید. عناصر روز و زمان برنامه به صورت خودکار به روز می شوند و البته می توان برای آن بازه زمانی به روز رسانی تعیین کرد. با استفاده از نرم افزار می توان زمان کار را شروع، متوقف، تغییر نام، حذف، ادامه و … داد. هم چنین گزینه هایی در برنامه برای دسته بندی سریع کارها به ترتیب زمان شروع …