تبليغات

دانلود Enigma Virtual Box - نرم افزار ادغام فایل های جانبی در یک فایل اجرایی

Enigma Virtual Box 9.50 Build 20200225 دانلود نرم افزار ادغام فایل های جانبی در یک فایل اجرایی   Enigma Virtual Box نرم افزار ادغام فایل های جانبی در یک فایل اجرایی از شرکت Enigma Protector می باشد، این برنامه می توانید فایل‌ های جانبی نرم افزار خود مانند تصویرها ، فایل‌ های dll ، فایل‌های ocx و هر نوع فایل دیگر را به فایل اجرایی خود بچسبانید. پس از چسباندن فایل‌های جانبی به برنامه، این فایل‌ها همانند گذشته برای برنامه در دسترس و قابل مشاهده خواهند بود ولی برنامه‌های دیگر و مشتریان شما نخواهند توانست فایل‌ها را مشاهده و بازخوانی نمایند. این ابزار دارای یک رابط بسیار ساده است و شما به راحتی میتوانید با آن کار کنید.