تبليغات

Fit Brains Trainer v3.0.9 b3010637 Fit Brains Trainer برنامه ای برای آماده کردن ذهن و انجام تمریناتی است که سبب افزایش کارایی ذهن خواهد شد. در این نرم افزار بازی ها و تمریناتی گنجانده شده است که با انجام دادن آنها می توانید ذهن خود را قدرتمندتر کنید. این برنامه سرعت، تمرکز، حافظه، مبنا و … ذهن شما را به خوبی افزایش خواهد داد.