تبليغات

FTI FormingSuite 2017.2.0.15080 FormingSuite قوی ترین ابزار تجزیه و تحلیل پرس، شبیه سازی، برآورد و بهینه سازی هزینه تولید پلیت های با ورق فلزی می باشد که می توان از آن برای تولید انواع ورقه هایی که در سوراخ کاری و حدیده کاری استفاده می شود بهره جست. این برنامه تمامی خواسته های مشتریان را در بهبود عملکرد و سرعت در شبیه سازی برآورده ساخته است. یادگیری نحوه کار با برنامه و همچنین شبیه سازی با آن بسیار آسان می باشد و در حقیقت انتشار این برنامه نشان دهنده ی یک گام بزرگ در قابلیت های تجزیه و تحلیل FTI است.