تبليغات

نرم افزار طراحی اشکال هندسی بصورت متحرک FX Draw Tools

 FX Draw Tools 19-10-2019 نرم افزار طراحی اشکال هندسی به صورت متحرک   FX Draw Tools نرم افزار طراحی اشکال هندسی به صورت متحرک ، نرم افزاری بسیار کاربردی برای تمامی معلمان در زمینه طراحی اشکال هندسی بصورت متحرک می باشد. شما  با استفاده از این نرم افزار بی نظیر می توانید انواع اشکال هندسی را طراحی کنید. یکی از ویژگی های بارز آن قابلیت متحرک بودن اشکال می باشد, بدین صورت که شما در حین انتخاب شکل هندسی مورد نظر می توانید زوایا و اندازه شکل را به صورت دلخواه تغییر دهید. این برنامه به تمامی معلم ها و دانش آموزان عزیز پیشنهاد می شود.