تبليغات

 FolderSizes 9.0.248 برنامه مدیریت فضای هارد دیسک    FolderSizes نرم افزاری قدرتمند جهت تجزیه و تحلیل و مدیریت فضای هارد دیسک می باشد. این برنامه گزارشات جزئی و دقیق بصورت نموداری وگرافیکی از میزان فضای دیسک مورد استفاده شما بصورت بلافاصله و پویا، درحین اسکن نمودن سیستم شما ارائه می کند. همچنین می توانید توسط این برنامه به هر زیر پوشه ای توسط دوبار کلیک برروی لیست جزئی و یا تصویر نمودار بصورت عمقی وارد شده که این امکان را برای شما فراهم می آورد تا به سرعت منبع مصرفی بیش از اندازه فضای هارددیسک خود را تعیین محل و شناسایی نمایید.