تبليغات

نرم افزار فعال سازی انلاین محصوصلات مایکروساقت KMS 2038 & Digital & Online Activation Suite

 KMS 2038 & Digital & Online Activation Suite 8.5 نرم افزار فعال سازی آنلاین محصولات مایکروسافت   KMS/2038 & Digital & Online Activation نرم افزار فعال سازی آنلاین محصولات مایکروسافت ، نرم افزاری کاربردی برای فعال سازی آنلاین برنامه ها می باشد. این ابزار شامل ۴ روش مختلف فعال سازی است که این روش ها شامل فعال سازی به صورت KMS Inject، Digital، KMS 2038 و فعال سازی آنلاین می باشند. همچنین این برنامه ی هوشمند می تواند به سادگی بعضی از برنامه های امنیتی و فایل های آلوده به ویروس را گزارش کند. نکته قابل توجه این است که روش های Windivert و Activation دیجیتال به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته اند. این نرم افزار کاربردی و کاربر پسند یکی از نرم …