تبليغات

دانلود Lighten PDF to EPUB Converter - نرم افزار تبدیل PDF به EPUB

Lighten PDF to EPUB Converter 6.0.0 دانلود نرم افزار تبدیل PDF به EPUB   Lighten PDF to EPUB Converter نرم افزار تبدیل PDF به EPUB است که به طور گسترده از قالب های اسناد برای مبدل اسناد و کتاب های اکترونیکی استفاده می شود. PDF طرح ثابت است بنابراین می تواند ظاهر اصلی را در هر اندازه صفحه نمایش حفظ کند. به عنوان مثال ، اگر PDF را با اندازه A4 با iBook در iPhone خود می خوانید ، نمی توانید صفحه کامل را مشاهده کنید یا بسیار کوچک خواهد بود. در حالی که فرمت EPUB قابل پخش مجدد ، در این مورد پاسخگو است.