تبليغات

MediSafe Meds & Pill Reminder v7.53.05337 MediSafe Meds & Pill Reminder برنامه ای مناسب برای کسانی می باشد که در خانه مریض دارند. این برنامه دارای ظاهری جذاب کاربردی ساده می باشد که با استفاده از ان علاوه بر دسترسی به نکات پزشکی و سلامت، همچنین می توانید استفاده های بسیار بیشتری داشته باشید.