تبليغات

Music Video Editor Add Audio Premium v1.24  Music Video Editor Add Audio یک برنامه در زمینه ویرایش موسیقی فیلم می باشد. گاهی اوقات برای شما پیش آمده تا بخواهید فیلمی را در اینستاگرام خود منتشر کنید و بخواهید صدای خودتان را حذف کنید و صدای دیگران یا یک موسیقی را جایگزین صدای خودتان کنید، در این حالت است که برنامه بسیار قدرت مند و عالی Music Video Editor Add Audio می تواند کمک حال شما شود.