تبليغات

Geekbench 5.0.3 نرم افزار تست قدرت کامپیوتر   GeekBench نرم افزار تست قدرت کامپیوتر ، مجموعه ای جامع از معیارهای مشخص شده برای اندازه گیری دقیق و سریع عملکرد پردازنده و حافظه کامپیوتر می باشد. این برتامه برای معیارهای با اجرای آسان و قابل درک طراحی شده است. توسط این ابزار می توانید سرعت واقعی سیستم خود را با استفاده از مقیاس های مختلف اندازه گیری کرده و آن را با سرعت سیستم دیگر کاربران این نرم افزار مقایسه نمایید .