تبليغات

Helpinator 3.18 Professional Helpinator شما با استفاده از این برنامه میتوانید اقدام به ساخت فایل Help کنید. در واقع اکثر برنامه ها دارای قسمتی به نام Help هستند که این قسمت توسط سازنده برای راهنمایی کاربر به منظور طریقه استفاده از برنامه ساخته شده می شود. شما با کمک این برنامه، خود می توانید برای نرم افزارها و پروژه های مختلف به راحتی اقدام به طراحی و ساخت یک فایل Help یا همان راهنمای استفاده از پروژه ی خود نمایید. این نرم افزار قدرتمند قادر است تا فایل راهنمای ساخته شده را در فرمت های CHM, PDF, RTF و HTML ذخیره نماید.