تبليغات

Day Night Live Wallpaper (All) v1.4.3 Day Night Live Wallpaper یک مجموعه از تصویر زمینه های زیبا می باشد. در این برنامه تصویر زمینه طلوع خورشید برای صبح؛ آسمان آبی برای بعدازظهر؛ غروب خورشید برای عصر و شب رویایی برای شب وجود دارد. همچنین در این برنامه انواع درختان زمستانی و آسیاب های بادی وجود دارد. همچنین می توان شفق قطب شمال را نیزدر این برنامه مشاهده کرد.کرم شب تاب برای عصر و شب وجود دارد. شما قادر خواهید بود که بارش برف را در این والپیپر مشاهده کنید؛ شتاب بارش برف را تنظیم نمایید و برای تغییر جهت؛ گوشی را چرخش دهید..