تبليغات

Abelssoft WashAndGo 18.v23.0 Build 124 DC 05.03.2017   Abelssoft WashAndGo یک جاروی فوق العاده قوی برای دستگاه های کامپیوتر شما می باشد. این نرم افزار به شما کمک می کند تا دستگاه خود را تمیز و سرحال نگهدارید. و همانگونه که از اسم نرم افزار پیداست این برنامه برای پاکسازی سیستم شما می باشد با این تفاوت از برنامه ها دیگر که این برنامه به کل سیستم سرکشی کرده و کل آنرا مورد بررسی قرار می دهد. و در کمترین زمان ممکنه و به قول سازندگان آن در ثانیه ای سیستم شما را از فایل ها ی زاید و دیگر عواملی که باعث کندی سیستم شما می گردد پاکسازی می کند. که این امر باعث تاثیر چشمگیری بر روی سرعت …