تبليغات

Book Collector Pro 19.0.5 بانک اطلاعاتی کتاب های شما   Book Collector با استفاده از این برنامه شما می توانید برای کتاب های خود یک بانک اطلاعاتی ایجاد کنید. اضافه کردن کتاب در این نرم افزار سریع و آسان است حتی بدون تایپ کردن مطلب خاصی این امکان برای شما فراهم خواهد شد. با وارد کردن عنوان، نام نویسنده و مطالبی از این قبیل تمام اطلاعاتی که راجع به مطلب مورد نظر شما باشد را از اینترنت پیدا خواهد کرد. بعد از اضافه کردن کتاب مورد نظر خود، کتابها به صورت منظمی دسته بندی می شوند و شما می توانید با عنوان های مختلفی از قبیل نام کتاب، نام نویسنده و … به دنبال کتاب مورد نظر خود بگردید.