تبليغات

MyPaint 1.2.1 MyPaint یک نرم افزار طراحی و نقاشی ساده که آثا خوبی را به صورت وکوم طراحی می کند. ویژگی های اصلی آن شامل یک موتور قابل تنظیم و قلم مو،سرعت و حالت تمام صفحه که اجازه می دهد تا هنرمندان به طور کامل در کار خود غوطه ور شوند. این برنامه که یک برنامه کراس پلت فرم با قابلیت ویرایش برای کمک به شما برای ایجاد نقشه های جدید و اعمال جلوه های ویژه روی عکس ها ذخیره شده در کامپیوتر شما می باشد. این برنامه با رابط بصری با دسترسی سریع به عملکردهای اصلی از برنامه است و با محیط کار تمیز به شما امکان تمرکز روی فرایند طراحی را می دهد.کاربران در این برنماه امکان اضافه …